Lab Members


Faculty Members

Haibo Hu
Lab Director, Professor (EEE)
Qingqing Ye
Deputy Lab Director, Assistant Professor (EEE)
Xiapu Daniel Luo
By courtesy, Professor (COMP)


Postdocs and Visiting Scholars

Sen Zhang
Postdoc Fellow
Longhao Yang
Postdoc (PolyU Distinguished Postdoc Fellowship)
Hongyang Yan
Visiting Scholar
Junxu Liu
Postdoc Fellow


PhD Students

Rong Du
Since 2020
Yue Fu
Since 2020
Yaxin Xiao
Since 2020 (HKPFS)
Haotian Yan
Since 2020
Jiawei Duan
Since 2021
Li Bai
Since 2022
Haoyang Li
Since 2022
Yulian Mao
Since 2022
Ronghua Li
Since 2022
Xun Ran
Since 2023
Xinwei Zhang
Since 2023
Yuemin Zhang
Since 2023
Liantong Yu
Since 2024
Zi Liang
Since 2024
Shiyu Zhang
Since 2024


Research Assistants/Associates

Chun Ho Kong
Research Assistant
Jianping Cai
Research Assistant
Li Hu
Research Assistant
Yanyun Wang
Research Assistant


Alumni (with first/next employment, * denotes PhD graduates)

Zitong Li
(2023) PhD student, Remin University
* Li Tang
(2023) Assistant Professor, Yunnan University
Jie Fu
(2023) Research Assistant, Hokkaido University, Japan
Sixin Lin
(2023) Master student, Guangzhou University
Haozhe Tian
(2023) PhD student, Imperial College London
Qiao Xue
(2023) Assistant Professor, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Qiuyu Qian
(2022) Researcher, CAiRS
Leixia Wang
(2022) PhD student, Renmin University
Yukun Yan
(2022) PhD student, Harbin Engineering University
Xinyue Sun
(2022) PhD candidate, Beihang University
* Ziyang Han
(2022) Cloud computing architecture engineer, China Unicom
Bikash C. Singh
(2022) Associate Professor, Islamic University
Hao Wang
(2022) Associate Professor, Chongqing University of Posts and Telecommunications
* Huadi Zheng
(2021) TLT Talent, HKSTP
Kai Ze
(2021) ML Algorithmic Engineer, TMR Energy
Guanghui Zhang
(2021) Postdoc Fellow, CUHK
Kai Huang
(2021) Postdoc Fellow, HKUST
Gaoya Ouyang
(2021) Research Assistant, HKUST
Xiao Wang
(2021) Data Development Engineer, Whale Cloud Technology
Ruiqi Yao
(2019) Consultant, China Merchant Securities
Shucheng Wang
(2018) Software Developer, China Mobile Hong Kong
Wenjun Xiong
(2017) PhD student, KTH Royal Institute of Technology
Iyiola Emmanuel Olatunji
(2016) PhD student, CUHK
Zhuo Chen
(2015) Senior Developer, X Financial (NYSE: XYF)