Archived Group Meeting Schedule

2022-2023 Series

DateTimeSpeaker 1Speaker 2
Sep 15 2210:00 – 11:30Zhang SenXue Qiao
Sep 29 10:00 – 11:30 Kong Chun HoXiao Yaxin
Oct 1310:00 – 11:30Duan JiaweiTang Li
Oct 27Fall break
Nov 1010:00 – 11:30 Bai LiLi Haoyang
Nov 2410:00 – 11:30 Li RonghuaMao Yulian
Dec 810:00 – 11:30 Du Rong
Dec 2210:00 – 11:30 Yan HaotianFu Yue
Jan 5Winter break
Jan 17Spring Festival break
Jan 3110:00 – 11:30 Xiao YaxinZhang Sen
Feb 1410:00 – 11:30 Duan JiaweiBai Li
Feb 2810:00 – 11:30 Li HaoyangLi Ronghua
Mar 1410:00 – 11:30 Mao YulianDu Rong
Mar 2810:00 – 11:30 Ran XunYan Haotian
Apr 1315:30 – 17:00 Tian HaozheFu Jie
Apr 2510:00 – 11:30 Lin SixinCai Jianping
May 910:00 – 11:30 Fu Yue
May 23Summer break
Jun 610:00 – 11:30 Kong Chun HoXiao Yaxin
Jun 2010:00 – 11:30 Duan JiaweiBai Li
Jul 410:00 – 11:30 Li HaoyangLi Ronghua
Jul 21 (Fri)10:00 – 11:30 Mao YulianDu Rong
Aug 110:00 – 11:30 Ran XunYan Haotian
Aug 1510:00 – 11:30 Fu YueZhang Xinwei
Aug 2910:00 – 11:30 Hu LiYan Hongyang

2021-2022 Series

DateTimeSpeaker 1Speaker 2
Sep 1410:00 – 11:30Dr. HuBikash Singh
Sep 28 10:00 – 11:30 Wang HaoXiao Yaxin
Oct 12Fall break
Oct 2610:00 – 11:30 Sun XinyueTang Li
Nov 910:00 – 11:30 Duan Jiawei Fu Yue
Nov 2310:00 – 11:30 Yan HaotianDu Rong
Dec 710:00 – 11:30 Han ZiyangQian Qiuyu
Dec 21Winter break
Jan 1210:00 – 11:30Xue QiaoWang Leixia
Jan 2610:00 – 11:30Yan YukunZhang Yuemin
Feb 2Lunar New Year
Feb 1610:00 – 11:30Xiao YaxinTang Li
Mar 2Break
Mar 1610:00 – 11:30 Duan Jiawei Fu Yue
Mar 3010:00 – 11:30 Yan HaotianDu Rong
Apr 1310:00 – 11:30 Qian QiuyuHan Ziyang
Apr 27Labour Day break
May 1110:00 – 11:30 Kong Chun HoSun Xinyue
May 25Summer break
Jun 810:00 – 11:30Wang LeixiaXue Qiao
Jun 2210:00 – 11:30 Yan YukunZhang Yuemin
Jul 6 10:00 – 11:30 Xiao YaxinTang Li
Jul 2010:00 – 11:30Bai LiLi Haoyang
Aug 310:00 – 11:30 Duan JiaweiFu Yue
Aug 1710:00 – 11:30 Yan HaotianDu Rong
Aug 3110:00 – 11:30 Dr. HuQian Qiuyu

2020-2021 Series

DateTimeSpeaker 1Speaker 2
Sept 110:00 – 11:30Dr. HuZe Kai
Sept 15 10:00 – 11:30 Tang LiHan Ziyang
Sept 2910:00 – 11:30 Yan HaotianFu Yue
Oct 13 2010:00 – 11:30 Zheng HuadiDu Rong
Oct 2710:00 – 11:30 Xiao YaxinKong Chun Ho
Nov 1010:00 – 11:30 Qian QiuyuWang Xiao
Nov 2410:00 – 11:30 Zhang GuanghuiHuang Kai
Dec 810:00 – 11:30 Tang LiDuan Jiawei
Dec 22 2410:00 – 11:30Dr. YeDr. Hu
Jan 5 410:00 – 11:30 Yan Haotian Fu Yue
Jan 1910:00 – 11:30 Zheng Huadi Du Rong
Feb 210:00 – 11:30 Xiao Yaxin
Feb 16Lunar New Year
Mar 210:00 – 11:30 Bikash Singh Ze Kai
Mar 1610:00 – 11:30 Xue Qiao Tang Li
Mar 3010:00 – 11:30 Fu Yue
Apr 1310:00 – 11:30 Xu Cheng Huang Kai
Apr 2710:00 – 11:30Han Ziyang Zheng Huadi
May 1110:00 – 11:30Yan Haotian Du Rong
May 2510:00 – 11:30Kong Chun Ho
Jun 8 10:00 – 11:30Qian Qiuyu Wang Xiao
Jun 229:30 – 11:00Xiao YaxinZhang Guanghui
Jul 6Summer break
Jul 2010:00 – 11:30Tang LiDuan Jiawei
Aug 310:00 – 11:30Fu YueHan Ziyang
Aug 1710:00 – 11:30Yan HaotianDu Rong
Aug 3110:00 – 11:30Bikash SinghXue Qiao